9:00 - 20:00 từ Thứ Hai - Chủ nhật Hotline: 1900 56 56 27 - 0898 77 44 77 - 0898 76 89 89 Tiếng ViệtTiếng ViệtEnglishEnglish한국한국
Bác Sĩ Chuyên Khoa
NGUYỄN THỤY ĐAN THANH
Quốc tịch Việt Nam
Giấy phép hành nghề Giấy phép hành nghề số
Chuyên ngành Da liễu
Chuyên khoa điều trị
Lịch công tác tại Việt Nam
Sơ lược
Giấy chứng nhận